Kvalitets- och Miljöarbete - Vi jobbar ständigt med förbättringar - för dig, för oss och för miljön.

Målet för Motorcompanys affärsverksamhet har alltid varit att vara Ålands mest effektiva och bästa bilföretag. Vi arbetar kontinuerligt för att behålla vår ställning. Vi vet att våra kunder inte enbart förväntar sig god service och bra bilar, de förväntar sig även att bilarna och verksamheten kring dem skall vara så miljövänliga som möjligt.

Vi ser till att vår verksamhet bedrivs på ett representativt, välunderhållet, säkert och miljövänligt sätt och kännetecknas av kvalitet, som också sätter kundomsorg och kundtillfresställelse i högsta fokus. Inom Motorcompany bedriver vi därför ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

Vi analyserar, planerar, följer upp och kontrollerar vårt arbete för att kunna åtgärda och ständigt förbättra arbetet i vår verksamhet. För att minimera vår verksamhets negativa miljöpåverkan sorterar vi avfall enligt anvisningar och hanterar alla farliga ämnen med särskilt stor försiktighet.

Allt farligt och återvinningsbart material samlas in, sorteras och överlåts till professionella entreprenörer för återvinning. Vi arbetar även kontinuerligt med att effektivisera och minska vår vatten- och energianvändning.

Har din bil gjort sitt och det är dags för pensionering? På Åland är Jägerströms Bilskrot Ab i Saltvik auktoriserad för att kostnadsfritt ta emot ditt uttjänta fordon. Firman kan också hämta upp ditt fordon mot en avgift.

Vi tänker på miljön - gör det du också!