Volvo Assistans - Finns lika nära dig som din telefon

Volvo Assistans hjälper dig alla dagar, dygnet runt, om du får problem med din Volvo.

Som Volvoägare och Volvokortsinnehavare ringer du till Volvo Assistans avgiftsfria nummer och du får betjäning på svenska:

I Finland: 0800-13600

Utomlands: +358-800-13600

Volvo Assistans gäller till nästa service och maxiamlt 1 år i taget. Tjänsten förutsätter att du har ett Volvokort.

1. Servicebil / Bogsering
Din bil blir funktionsduglig på grund av ett tekniskt fel eller en trafikolycka. Volvo Assistance sänder en Service- eller bogseringsbil till platsen. Om inte felet kan åtgärdas på platsen bogseras bilen från platsen till oss på Mariehamns Motorcompany på Varvsvägen 1.

2. Hyrbil
Din bil blir funktionsduglig på grund av ett tekniskt fel eller en trafikolycka. Om inte bilen kan repareras inom 4 timmar ordnar och betalar Volvo Assistance en hyrbil. Högsta ersättningsbeloppet är 169 euro (inkl. moms) och hyrbilsföretaget debiterar Dig direkt för de kostnader som överstiger detta. Hyrbilens storlek är beroende på behovet och utbudet. OBS! Vid olycksfall, stöld, skadegörelse och brand står ersättningsbilen till ditt förfogande i ett dygn. Kontakta oss eller ditt försäkringsbolag!

3. Inkvartering
Din egen bil blir funktionsduglig på över 80 km avstånd från Din stadigvarande boningsort och Du vill stanna för att vänta på att Din bil repareras. Volvo Assistance arrangerar och betalar inkvartering och hotell för upp till 122 euro (ink. moms) per person. Inkvartering betalas dock för högst fyra dygn.

4. Att återvända till boningsorten eller forsätta resan
Din bil blir funktionsoduglig på grund ett tekniskt fel eller en trafikolycka på över 80 km avstånd från Din stadigvarande boningsort. Om inte bilen kan repareras inom samma dygn arrangerar och betalar Volvo Assistance enligt gottfinnande antingen Din hemresa eller forstättningen på Din resa till Ditt mål i Europa, i första klass på tåg eller turistklass med flyg. Maximiersättningen är 600 euro per person.

5. Avhämtning av reparerad bil
Din bil blir stående i över tre dagar på grund av reparation och Du blir tvungen att resa till Din tillfälliga eller stadigvarande boningsort i likhet med föregående punkt. Volvo Assistance betalar resebiljetten för en person som hämtar den reparerade bilen. Om Du önskar hämtar Volvo Assistance Din bil kostnadsfritt.

Om resan avbryts på grund av ett tekniskt fel kan Du välja antingen tjänsten 2,3 eller 4. Tjänsterna kan inte kombineras!

Ditt personliga Volvo Assistance Kort.

Bär alltid Ditt personliga kort på Dig. Endast innehavaren av ett Volvo Assistance Kort har rätt till Assistance! När Du ringer till vårt servicenummer, frågar vi alltid efter ett kundnummer som finns på kortet. Då kan vi betjäna Dig snabbare och samtidigt följa med vårt system. Förvara Volvo Assistance Kortet i plånboken eller i bilens handsfack.

Volvo Assistance verkar i följande länder:

Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Irland, Italien, Grekland, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonen, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritanien, Sverige, Tyskland, Turkiet, Tjeckien, Ungern, Ryssland (Moskvas och S:t Petersburgs området), Österike.