Volvo Klimatanläggning Service

Serva din vän som svalkar dig!

Servicen innefattar följande:

* Klimatanläggningens köldmedel: Tillvaratagning och påfyllning, påfyllning av färgmedel vid behov.

* Klimatanläggningens kompressorolja: Tillvaratagning och påfyllning. Kondensorn: Kontroll och rengöring vid behov.

* Klimatanläggningens rör, slangar och komponenter i motorutrymmet: Kontroll av fästning, läge och täthet.

* Friskluftsventiler: Kontroll och byte vid behov (filtret debiteras separat).

* Bilbatteriet: Kontroll av tomgångsström och laddningstillstånd.

* Rem till tilläggsutrustning: Kontroll och byte vid behov (remmen debiteras separat).

* Klimatanläggningens styrenhet: Kontroll, avläsning och radering av felminne.

* Klimat- och värmeanläggning: Kontroll av funktion och effekt.

Nu endast 149 €.

I samband med servicen av klimatanläggningen rekommenderar vi att du gör en AirCoClean behandling (desinficering som avlägsnar t.ex. svamp och mikroorganismer). Vid desinficering använder vi metoden AirCoClean som följer Volvos standarder. För Volvobilar är priset för en AirCoClean behandling 89 €.

Då du tar din Volvo till Motorcompany för en service av klimatanläggningen kan du vara säker på att allt arbete utförs med originaldelar av en sakkunnig Volvo mekaniker och med metoder som har godkänts av Volvo. Självklart har vi kylanläggningsaffärsintyg över behörigheten att arbeta med luftkonditioneringsanläggningar i fordon.

Erbjudandet gäller tillsvidare. Boka tid på tel: +35818525301